Toimitusjohtaja
050 439 2432
timo.meriluoto@lampolux.fi