Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Suomen Lämpöikkuna Oy, Äimäkuja 6, 90400 Oulu (Jäljempänä järjestäjä)

2. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 1.8.2022 – 30.6.2023. Tämän jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei hyväksytä. Arvonta

suoritetaan 1.7.2023.

3. Arvontaan osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien järjestäjän ja

yhteistyökumppanin ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun valmisteluun. Kilpailuun osallistuja

suostuu halutessaan siihen, että järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja

osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.

Arvontaan voi osallistua palauttamalla arvontalipukkeen, joita on saatavissa Lämpöluxin myyntiedustajilta, asennusnäytöksiltä tai ständeiltä.

4. Palkinto ja sen arvonta

Arvonnan pääpalkintona on Lämpölux -ikkuna-, ovi- tai ilmanvaihtoremontti avaimet käteen asennettuna arvonnan voittajan kiinteistölle. Kiinteistön on oltava saneerattava omakotitalo. Palkinnon arvo on 10.000 euroa. Arvomme pääpalkinnon lisäksi kvartaaleittain pienempiä remontteja kuten nosto-oven asennettuna tai ulko-oven älylukolla jne. Palkintojen arvo vaihtelee 3000-5000€ välillä. Jos remontin hinta jää alle palkintosumman, erotusta ei hyvitetä. Remonttikustannusten ylittäessä palkinnon arvon, asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. Remontin hinnoittelu tapahtuu Lämpöluxin normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaan.

5. Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus

Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Voittajan nimi julkaistaan ainakin www.lampolux.fi –nettisivuilla. Arvonnan järjestäjä sopii voittajan kanssa tarkemmin voiton luovutuksen

ajankohdasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä, kuten saneerauskohteen mittaamisesta. Palkinto

luovutetaan voittajalle viimeistään 30.9.2023, jonka jälkeen järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkinnon

luovuttamiseen. Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen

jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä

mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja sekä kilpailuun osallistuvat vapauttavat

järjestäjän sekä sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka

aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

7. Arpajaisvero ja muut kustannukset

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta

palkinnosta. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamiseen ja asentamiseen liittyvistä kustannuksista.

8. Palkinnon hyvittäminen tai vaihto

Järjestäjä hyvittää voittajalle kauppasummaa maksimissaan 10.000 euroon asti, mikäli voittaja on tilannut

Lämpölux -ikkunaremontin kilpailuaikana 1.8.2022 – 30.6.2023. Kauppahinnan hyvitys ei siis koske

kilpailuajan ulkopuolella tehtyjä Lämpölux -tilauksia. Palkintoa ei myöskään vaihdeta rahaksi tai muuhun

tavaraan.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.