Arvontojen säännöt

10 000€ remonttiarvonta

1. Järjestäjä

Suomen Lämpöikkuna Oy, Äimäkuja 6, 90400 Oulu (Jäljempänä järjestäjä)

2. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 1.8.2022 – 30.6.2023. Tämän jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei hyväksytä. Arvonta suoritetaan 1.7.2023.

3. Arvontaan osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien järjestäjän ja yhteistyökumppanin ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun valmisteluun. Arvonta ei koske taloyhtiöitä, rakennusliikkeitä eikä talotehtaita. Kilpailuun osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.

Arvontaan voi osallistua palauttamalla arvontalipukkeen, joita on saatavissa Lämpöluxin myyntiedustajilta, asennusnäytöksiltä tai ständeiltä. Arvonnan järjestäjä ei vastaa lukukelvottomista tai puutteellisista lipukkeista. Huomioimme yhden rekisteröitymisen asiakasta kohden.

4. Palkinto ja sen arvonta

Arvonnan pääpalkintona on Lämpölux -ikkuna-, ovi- tai ilmanvaihtoremontti avaimet käteen asennettuna arvonnan voittajan kiinteistölle. Kiinteistön on oltava saneerattava omakotitalo. Palkinnon arvo on 10.000 euroa. Jos remontin hinta jää alle palkintosumman, erotusta ei hyvitetä. Remonttikustannusten ylittäessä palkinnon arvon, asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. Remontin hinnoittelu tapahtuu Lämpöluxin normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaan.

5. Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus

Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Voittajan nimi julkaistaan ainakin www.lampolux.fi –nettisivuilla. Arvonnan järjestäjä sopii voittajan kanssa tarkemmin voiton luovutuksen ajankohdasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä, kuten saneerauskohteen mittaamisesta. Palkinto luovutetaan voittajalle viimeistään 30.9.2023, jonka jälkeen järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkinnon luovuttamiseen. Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja sekä kilpailuun osallistuvat vapauttavat järjestäjän sekä sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

7. Arpajaisvero ja muut kustannukset

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamiseen ja asentamiseen liittyvistä kustannuksista.

8. Palkinnon hyvittäminen tai vaihto

Järjestäjä hyvittää voittajalle kauppasummaa maksimissaan 10.000 euroon asti, mikäli voittaja on tilannut Lämpölux -ikkunaremontin kilpailuaikana 1.8.2022 – 30.6.2023. Kauppahinnan hyvitys ei siis koske kilpailuajan ulkopuolella tehtyjä Lämpölux -tilauksia. Palkintoa ei myöskään vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat myöntyvät noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

 

5000€ energiansäästöremontin arvonta

1. Järjestäjä

Suomen Lämpöikkuna Oy, Äimäkuja 6, 90400 Oulu (Jäljempänä järjestäjä)

2. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 01.01.2023 – 31.03.2023. Tämän jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei hyväksytä. Arvonta suoritetaan 03.04.2023.

3. Arvontaan osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien järjestäjän ja yhteistyökumppanin ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun valmisteluun. Arvonta ei koske taloyhtiöitä, rakennusliikkeitä eikä talotehtaita. Kilpailuun osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.

Arvontaan voi osallistua jättämällä Facebookin arvontamainoksen kautta yhteystiedot (nimen sekä joko puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen) sekä ottamalla vastaan veloituksettoman kodin ikkunoiden, ovien ja ilmanvaihdon kuntotarkistustutkimuksen. Molemmat toimenpiteet edellytetään. Huomioimme yhden rekisteröitymisen asiakasta kohden.

4. Palkinto ja sen arvonta

Arvonnan pääpalkintona on energiaa säästävä Lämpölux -ikkuna-, ovihuoltopalvelu ja / tai ilmanvaihtoremontti arvonnan voittajan kiinteistölle. Kiinteistön on oltava omakotitalo. Palkinnon arvo on 5 000 euroa. Jos remontin hinta jää alle palkintosumman, erotusta ei hyvitetä. Remonttikustannusten ylittäessä palkinnon arvon, asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. Remontin hinnoittelu tapahtuu Lämpöluxin normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaan.

5. Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus

Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Voittajan nimi julkaistaan ainakin @lampolux-Instagram -tilillä sekä Lämpöluxin Facebook-tilillä. Arvonnan järjestäjä sopii voittajan kanssa tarkemmin voiton luovutuksen ajankohdasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Palkinto luovutetaan voittajalle viimeistään 31.7.2023, jonka jälkeen järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkinnon luovuttamiseen. Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

6. Järjestäjän vastuu

Mikäli kilpailun materiaaleissa esiintyy virheitä, järjestä ei ole vastuussa sen aiheuttamista seuraamuksista. Palkinnon vastaanottaja sekä kilpailuun osallistuvat vapauttavat järjestäjän sekä sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei heikennä kuluttajan oikeuksia kuluttajasuojalain nojalla.

7. Palkinnon vaihto

Arvonnasta voitetun tuotteen ja / tai palkinnon arvoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan, kun arvonnan säännöissä mainitut tuotteet.

8. Arpajaisvero ja muut kustannukset

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamiseen ja asentamiseen liittyvistä kustannuksista.

9. Palkinnon hyvittäminen tai vaihto

Järjestäjä hyvittää voittajalle kauppasummaa maksimissaan 5 000 euroon asti, mikäli voittaja on tilannut Lämpölux -remontin kilpailuaikana 01.01.2023 – 31.03.2023. Kauppahinnan hyvitys ei siis koske kilpailuajan ulkopuolella tehtyjä Lämpölux -tilauksia. 

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat myöntyvät noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.